LPG พลังงานแห่งความสุข ของประชาชน

ติดแก๊ส lpg
ด้วยคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกับน้ำมัน แต่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง ทั้งในครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี และยานยนต์ มีส่วนอย่างมากที่ทำให้การติด gas LPG รถยนต์กลายเป็นเชื้อเพลิงที่เข้าไปอยู่ใกล้ชิดกับวิถีชีวิตการดำรงชีวิตของมนุษย์มากที่สุด เมื่อเทียบกับพลังงานชนิดอื่น คุณสมบัติที่ไร้สี ไร้กลิ่น จนจำเป็นต้องใส่สารกลิ่นฉุนเพื่อเตือนภัยเมื่อแก๊สรั่ว คือสิ่งที่สามารถการันตีว่าติดแก๊ส LPG นั้นทางเลือกที่ดีเป็นพลังงานสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แน่นอนว่าความเป็นเชื้อเพลิงที่ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย หากถูกนำไปใช้อย่างไม่ระมัดระวังย่อมเสี่ยงต่อการเกิดปัญญาไฟไหม้ แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่การลุกไหม้ได้รับการควบคุมให้เกิดเปลวไฟอย่างพอหมาะพอดี ก็จะสามารถปรุงอาหารให้สุก ก่อให้เกิดความสุขในครัวเรือน และด้วยระดับราคาที่ย่อมเยากว่าน้ำมัน 60 – 70% เมื่อถูกนำไปใช้กับการแก๊สรถยนต์ ส่วนต่างที่ได้รับนั้นสามารถนำใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านอื่น ที่ช่วยให้รายรับรายจ่ายของครอบครัวมีความสมดุล และมีเงินเหลือเก็บออมเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน หรือใช้ซื้อสิ่งของจำเป็นในชีวิต

หากจะกล่าวว่าการใช้ติด LPG ในภาคครัวเรือนและยานยนต์ คือการใช้พลังงานเพื่อความสุขของประชาชนกลุ่มใหญ่ที่มีความจำเป็นต้องมีเงินเหลือ เพื่อซื้ออาหารไว้รับทาน และจำเป็นต้องใช้ยานพาหนะประกอบอาชีพหารายได้จุนเจือครอบครัวก็คงไม่ใช่เรื่องที่กล่าวอ้างเกินเลยจากความเป็นจริงในมุมกลับกันถ้าการติดแก๊ส LPG เป็นไปอย่างประมาท โดยเฉพาะการนำไปใช้ในการติดตั้งแก๊สรถยนต์ หากใช้อุปกรณ์ที่ด้อยคุณภาพ มีการติดตั้งที่ไม่มาตรฐาน ขาดการรักษาบำรุง ก็ย่อมสุ่งเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาไฟไหม้ ที่ก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างมากมาย พลังงานที่มีประโยชน์เอนกอนันต์ก็จะให้โทษร้ายแรงอย่างฉับพลัน

การจำแนกแยกแยะถึงประโยชน์และโทษของการติดแก๊ส LPG เพื่อให้ทุกคนได้รับรู้ถึงคุณและโทษของเชื้อเพลิง ที่อาจจะเป็นไฟจากนรกโลกันต์หรือไฟแห่งความอุดมสมบูรณ์ในครัวเรือนก็ย่อมได้ สิ่งเหล่านี้ล้วนเสกสรรปั้นแต่งขึ้นได้ตามกิเลสในใจของมนุษย์ที่ต้องการดลบันดาลให้เป็นไปอย่างไร?ติด LPG ราคาก็เป็นอย่างนั้น

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s